Privacyverklaring

Impressie

Bedrijf: Love by Lily
Vertegenwoordigd door: J. van Beek

Adres:
Coenecoop 2-F1
2741 PG Waddinxveen
Nederland

Contact:
Telefoon: +31 182 239230
E-mail: [email protected]

Registratierechtbank:
Kamer Koophandel
Registratienummer: 57126577

Btw-identificatienummer overeenkomstig artikel 27 a van de wet op de omzetbelasting:
NL002206607B02

Verantwoordelijk voor de inhoud conform artikel 55 lid 2 RStV: J. van Beek

 

Vrijwaring

1. Het gebruik van onze website en de aankoop van producten via onze onlineshop is voor eigen risico van de klant. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade die voortvloeit uit het gebruik van onze website of de aankoop van producten, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, gegevensverlies of bedrijfsonderbreking.

2. Wij garanderen niet dat onze website te allen tijde foutloos, ononderbroken of veilig zal zijn of dat onze producten aan specifieke klantbehoeften zullen voldoen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele technische storingen of onderbrekingen van onze website.

3. In geen geval zijn wij aansprakelijk jegens de klant of een derde partij voor enige indirecte, incidentele, speciale of vervolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze website of de aankoop van producten, zelfs als we op de hoogte zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

4. De klant vrijwaart ons van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van onze website of de aankoop van producten door de klant.

5. Onze aansprakelijkheid jegens de klant voor eventuele claims of schade onder deze voorwaarden zal in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat de klant aan ons heeft betaald voor de betreffende producten.

 

Gegevensbescherming

De verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming is:

Love by Lily
Coenecoop 2-F1
2741 PG Waddinxveen
Nederland

Telefoon: +31 182 239230
E-mail: [email protected]

Kunsten van verwerkte gegevens:
– Contactgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, e-mail, telefoonnummer)
– Betalingsgegevens (bijvoorbeeld bankgegevens, creditcardgegevens)
– Bestelgegevens (bijvoorbeeld gekochte producten, bestelgeschiedenis)
– Technische gegevens (bijv. IP-adres, browserinformatie)

Doel van de gegevensverwerking:
– Het verwerken van bestellingen en betalingen
– Klantenservice en ondersteuning
– Marketing- en reclamedoeleinden
– Verbeter onze dienstverlening en website

Rechtsgrondslag voor verwerking:
– Toestemming van de gebruiker
– Contractuitvoering en precontractuele vragen
– Nakoming van wettelijke verplichtingen
– Gerechtvaardigd belang van het bedrijf

Overdracht van gegevens aan derden:
– Voor bovengenoemde doeleinden kunnen gegevens worden gedeeld met derde partijen zoals bezorgdiensten, betalingsverwerkers en marketingpartners.

Opslagperiode:
– Persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

Rechten van de betrokkenen:
– Recht op toegang, rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van persoonsgegevens.
– Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.
– Recht op gegevensportabiliteit.
– Recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Huidige en huidige privacyvrijgave:
– Dit privacybeleid wordt regelmatig bijgewerkt om wijzigingen in de wetgeving of ons bedrijfsbeleid weer te geven.